Ubezpieczenie OC przewoźnika

Ubezpieczenie OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, aczkolwiek wymaganym przez większość zleceniodawców tj. spedytorzy, firmy transportowe.
Zabezpiecza interes właściciela towaru przed szkodami spowodowanymi przez przewoźnika oraz przewoźnika przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody.
Na terenie RP to firmy ubezpieczeniowe wybierają warunki ubezpieczenia, natomiast przy OCP w ruchu międzynarodowym zakres i warunki reguluje międzynarodowa konwencja CRM.


Do umowy OCPD możemy dołączyć  odpowiednie klazule  , tak aby zabezpieczała ona pełen zakres działania tzn:

 • 01 (włączenie OCPD za przewóz materiałów ADR) [J01-01]
 • 02A (włączenie OCPD za przewóz AGD) [J01-02]
 • 2B (włączenie OCPD za przewóz Audio Hi-Fi, RTV) [J01-02]
 • 02C (włączenie OCPD za przewóz komputerów, akcesoriów komputerowych oraz części składowych) [J01-02]
 • 03A (włączenie OCPD za przewóz alkoholu) [J01-03]
 • 03B (włączenie OCPD za przewóz wyrobów tytoniowych) [J01-03]
 • 04 (włączenie OCPD za przewóz kontenerów powierzonych) [J01-04]
 • 05 (włączenie OCPD za przewóz kosmetyków) [J01-05]
 • 06 (włączenie OCPD za przewóz leków i wyrobów przemysłu farmaceutycznego) [J01-06]
 • 07 (włączenie OCPD za szkody powstałe wskutek rabunku) [J01-07]
 • 08A (włączenie OCPD za zlecone czynności załadunkowe i/lub rozładunkowe) [J01-08]
 • 08B (włączenie OCPD za szkody w towarze, wynikające z czynności zabezpieczenia towaru) [J01-08]
 • 09 (włączenie OCPD za przewóz zwierząt żywych) [J01-09]
 • 10 (włączenie OCPD za przewóz pojazdów samochodowych) [J01-10]
 • 11 (włączenie OCPD za przewóz opon i części samochodowych) [J01-11]
 • 12 (włączenie OCPD za przewozy pojazdami nienormatywnymi ) [J01-12]
 • 13 (włączenie OCPD za przewóz towarów z kontrolowaną temperaturą przewozu - ATP) [J01-013]

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie Cargo zabezpiecza konkretnie towar bez względu na rodzaj transportu. W przeciwieństwie do OC przewoźnika, tutaj możemy wybrać zakres odpowiedzialności . Jest to ubezpieczenie głównie chroniące nasz towar od szkód spowodowanych przez siły przyrody (np. zalanie) lub będące skutkiem wypadku środka transportu.

OC Spedytora

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych.


Umowę możemy rozszerzyć o przewoźnie materiałów ADR dodatkową klazuzulą . Zachęcamy do zapoznania się z OWU , gdzie znajdują się wszelkie szczegóły oraz kontaktu w przypadku ewentualnych pytań lub niejasności .  

 

Chcesz zrobić kalkulację kliknij: 

      

Zobacz pliki (.pdf):