Komunikacyjne - firmowe

Ubezpieczenia Komunikacyjne zabezpieczają Twoje pojazdy od odpowiedzialności cywilnej, uszkodzenia lub kradzieży oraz awarii.

Poszczególne elementy ubezpieczenia to:
 • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdego zarejestrowanego pojazdu
 • AC – auto casco – jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od skutków zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia np.wandalizmu.

Rozróżniamy 2 systemy rozliczania ewentualnych szkód:
 • serwisowy – wyliczany na podstawie stawek autoryzowanego serwisu oraz części producenta (oryginalne)
 • kosztorysowy – wyliczony na podstawie określonych warunków zawartych w OWU oraz części zamiennych

Wszelkie udziały własne stosujemy wyłącznie na życzenie klienta.
Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o:
 • ochronnę utraty zniżki OC/AC – w okresie ubezpieczenia 1 szkoda nie wpływa na dalszą historię ubezpieczenia (nie jest brana pod uwagę).
 • stała suma ubezpieczenia – przez cały okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia AC nie ulega zmianie (nie jest brana pod uwagę amortyzacja).
 • bagaż – możliwe jest ubezpieczenie rzeczy przewożonych wewnątrz pojazdu
 • szyby- ubezpieczenie szyb w Twoim pojeździe
 • NNW – jest to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków , które mogą przydarzyć się kierowcy i pasażerom w pojeździe
 • Assistance – usługa mająca na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych np.naprawa samochodu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dowóz paliwa. Dostępne są następujące warianty usługi Assistance.

W zależności od składki na polisach pozakomunikacyjnych można uzyskać dodatkowe zniżki na komunikację :
 • od 100 do 500pln – 10%
 • od 501 do 1500 – 20%
 • powyżej 1500pln – 25%

 
Warianty Assistance :

MINI STANDARD PREMIUM PRESTIŻ
Suma ubezpieczenia 5.000 zł 15.000 zł 15.000 zł. 15.000 zł.
Zakres terytorialny RP granice geografi czne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 2
granice geografi czne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 2
granice geografi czne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 2
Holowanie pojazdu do 150 km do 100 km
(w tym 2 razy dla awarii
lub unieruchomienia
pojazdu)
do 250 km
(w tym 2 razy dla awarii
lub unieruchomienia
pojazdu)
na terenie RP bez limitu.
Poza RP limit 500 km
Dowoz paliwa Nie Tak Tak Tak
Naprawa na miejscu Nie Tak (max 2 razy) Tak Tak
Transport przyczepy Nie Tak Tak Tak
Pojazd zastępczy:
- po wypadku Nie Nie Max 5 dni Max 10 dni
- po kradzieży pojazdu Nie Max 2 dni Max 5 dni Max 15 dni
- po awarii lub
unieruchomieniu pojazdu
Nie Nie Nie Max 5 dni
(nie więcej niż dwa razy)
Zmiennik kierowcy Nie Nie Tak Tak
Zakwaterowanie Nie Nie Tak - 2 doby w przypadku
kradzieży pojazdu
Tak - 3 doby w przypadku
wypadku lub kradzieży
pojazdu
Kontynuacja podroży Nie Nie Nie Tak
Parking strzeżony Nie Nie Nie Tak
Odbior i dostarczenie
naprawionego pojazdu
Nie Nie Nie Tak
Legalne złomowanie Nie Nie Nie Tak
Opieka psychologa Nie Nie Nie Tak, do 5 wizyt łącznie
(na jedno zdarzenie)
Infolinia Tak Tak Tak Tak

 

Nowe warianty Assistance : WYPADEK - AWARIA - TURBO :

 

 

WARIANTY WYPADEK AWARIA

Przyczyny

szkód objęte ubezpieczeniem

a) zderzenie pojazdów

b) nagłe zetknięcie się pojazdu z osobami , zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu

c) wandalizm

d) zderzenie się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu

e) pożar , wybuch , zatopienie oraz nagłe działanie sił przyrody

f) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu

g) kradzież części pojazdu

a) awaria

b) unieruchomienie pojazdu

Pojazd zastępczy do 5 dni do 5 dni , nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia
Holowanie pojazdu na terenie RP do 500km , a za granicą 250km ( limity łączą się )

na terenie RP do 500km , a za granicą 250km ( limity łączą się ), nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia

Transport przyczepy i bagażu

na terenie RP do 500km , a za granicą 250km

( limity łączą się )

na terenie RP do 500km , a za granicą 250km

( limity łączą się ), nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia

Odbiór i dostarczenie pojazdu

na terenie RP do 500km , a za granicą 250km

( limity łączą się )

na terenie RP do 500km , a za granicą 250km ( limity łączą się ), nie więcej niż 2 razy w okresie ubezpieczenia
Kontynuacja podróży do 100km do 100km
Dowóz paliwa + +
Infolinia + +
Naprawa na miejscu + +
Opieka psychologa + +
Parking strzeżony + +
Zakwaterowanie + +
Złomowanie + +
Zmiennik kierowcy + +

 

 

Wariant TURBO ( rozszerzenie ) :

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia - Wariant TURBO
Kontynuacja podróży Na terenie RP bez limitu kilometrów , a za granicą do 1250km ( limity łączą się )
Pojazd zastępczy Do 10 dni , przy czym dla awarii i unieruchomienia pojazdu nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia
Holowanie pojazdu Na terenie RP bez limitu kilometrów , a za granicą do 1000km (limity łączą się) , przy czym dla awarii i unieruchomienia pojazdu nie więcej niż 3 razy w okresie ubezpieczenia
Zachęcamy do zapoznania się z OWU , gdzie znajdują się wszelkie szczegóły oraz kontaktu w przypadku ewentualnych pytań lub niejasności .  

 

Chcesz zrobić kalkulację kliknij: 

      

Ogólne warunki ubezpieczenia (.pdf):