Komunikacyjne - prywatne

Ubezpieczenia Komunikacyjne zabezpieczają Twoje pojazdy od odpowiedzialności cywilnej, uszkodzenia lub kradzieży oraz awarii.

Poszczególne elementy ubezpieczenia to:
 • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdego zarejestrowanego pojazdu
 • AC – auto casco – jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od skutków zniszczenia, kradzieży lub uszkodzenia np.wandalizmu.

Rozróżniamy 2 systemy rozliczania ewentualnych szkód:
 • serwisowy – wyliczany na podstawie stawek autoryzowanego serwisu oraz części producenta (oryginalne)
 • kosztorysowy – wyliczony na podstawie określonych warunków zawartych w OWU oraz części zamiennych

Wszelkie udziały własne stosujemy wyłącznie na życzenie klienta.

Za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o:
 • ochronnę utraty zniżki OC/AC – w okresie ubezpieczenia 1 szkoda nie wpływa na dalszą historię ubezpieczenia (nie jest brana pod uwagę).
 • stała suma ubezpieczenia – przez cały okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia AC nie ulega zmianie (nie jest brana pod uwagę amortyzacja).
 • dodatkowe ryzyka
 • bagaż – możliwe jest ubezpieczenie rzeczy przewożonych wewnątrz pojazdu
 • szyby- ubezpieczenie szyb w Twoim pojeździe
 • NNW – jest to dobrowolne ubezpieczenie obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków , które mogą przydarzyć się kierowcy i pasażerom w pojeździe
 • Assistance – usługa mająca na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych np.naprawa samochodu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, dowóz paliwa. Dostępne są następujące warianty usługi Assistance.

Rodzaje wariantów i pakietów komunikacyjnych:
 • H1( możliwość uzyskania dodatkowej 10% zniżki za ubezpieczenie pozakomunikacyjne)
 • H7(możliwość uzyskania dodatkowej 20% zniżki za ubezpieczenie pozakomunikacyjne)
 • Ergo7 – możliwość wykupienia każdego pojedynczego ryzyka, a także oferujący 3 warianty ubezpieczenia AC

 

Możliwe warianty AC w pakiecie Ergo7:


Wariant
ubezpieczenia
Wariant I
(całkowita utrata
pojazdu)
Wariant II
(drobne
uszkodzenia
pojazdu)
Wariant III
(pełne Autocasco)
Kosztorys
Siec Partnerska
ASO
Przedmiot
ubezpieczenia
Pojazd
z wyposazeniem
podstawowym
Okreslone
w ust. 4 elementy
pojazdu
Pojazd z wyposazeniem podstawowym
Wyposazenie dodatkowe - za opłata dodatkowej składki
Dopuszczalny
okres eksploatacji
pojazdu
do 12 lat do 12 lat do 9 lat
Szkoda całkowita
w zakresie
ubezpieczenia
tak nie tak
Szkoda czesciowa
w zakresie
ubezpieczenia
nie tak tak
Przyczyny zdarzen
1) zderzenie sie pojazdów,
2) nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetkniecia sie pojazdu z osobami, zwierzetami lub przedmiotami
z zewnatrz pojazdu,
3) bezposrednie działanie osób trzecich na pojazd,
4) zderzenie sie sprzetu sportowego przewozonego na bagazniku zewnetrznym z przedmiotami z zewnatrz pojazdu,
5) pozar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody,
6) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnatrz pojazdu.
kradziez pojazdu - kradziez pojazdu, jego czesci, elementów wyposazenia
podstawowego i dodatkowego
Zakres terytorialny Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran, z zastrzezeniem ust. 5
Dodatkowe swiadczenia w ramach zakresu ubezpieczenia
Pokrycie kosztów
wymiany
zabezpieczen
nie nie tak
Pokrycie kosztów
parkowania pojazdu
po szkodzie
tak tak tak

 

Warianty oraz zakresy Assistance:
 

MINI STANDARD PREMIUM PRESTIŻ
Suma ubezpieczenia 5.000 zł. 15.000 zł. 15.000 zł. 15.000 zł.
Zakres terytorialny RP granice geografi czne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 2
granice geografi czne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 2
granice geografi czne
Europy, Algieria, Maroko,
Tunezja, Izrael i Iran
z zastrzeżeniem ust. 2
Holowanie pojazdu do 150 km do 100 km
(w tym 2 razy dla awarii
lub unieruchomienia
pojazdu)
do 250 km
(w tym 2 razy dla awarii
lub unieruchomienia
pojazdu)
na terenie RP bez limitu.
Poza RP limit 500 km
Dowóz paliwa Nie Tak Tak Tak
Naprawa na miejscu Nie Tak (max 2 razy) Tak Tak
Transport przyczepy Nie Tak Tak Tak
Pojazd zastępczy:
- po wypadku Nie Nie Max 5 dni Max 10 dni
- po kradzieży pojazdu Nie Max 2 dni Max 5 dni Max 15 dni
- po awarii lub
unieruchomieniu pojazdu
Nie Nie Nie Max 5 dni
(nie więcej niż dwa razy)
Zmiennik kierowcy Nie Nie Tak Tak
Zakwaterowanie Nie Nie Tak - 2 doby w przypadku
kradzieży pojazdu
Tak - 3 doby w przypadku
wypadku lub kradzieży
pojazdu
Kontynuacja podróży Nie Nie Nie Tak
Parking strzeżony Nie Nie Nie Tak
Odbiór i dostarczenie
naprawionego pojazdu
Nie Nie Nie Tak
Legalne złomowanie Nie Nie Nie Tak
Opieka psychologa Nie Nie Nie Tak, do 5 wizyt łącznie
(na jedno zdarzenie)
Infolinia Tak Tak Tak TakZachęcamy do zapoznania się z OWU , gdzie znajdują się wszelkie szczegóły oraz kontaktu w przypadku ewentualnych pytań lub niejasności .  

 

Chcesz zrobić kalkulację kliknij: 

      

Ogólne warunki ubezpieczenia (.pdf):